Klachtenregeling MoveWell

Bij MoveWell staat het geven van goede service op de eerste plaats. Wij hechten veel waarde aan uw tevredenheid. Juist daarom hopen wij dat eventuele klachten kenbaar worden gemaakt om vervolgens deze persoonlijk te kunnen behandelen. Bij MoveWell werken chiropractoren, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. De aanpak bij klachten is identiek bij elke zorgverlener behalve dat de beroepsorganisaties verschillen.

De klachtenregeling kan bestaan uit 4 verschillende mogelijkheden

  1. Overleg met u behandelende chiropractor, fysiotherapeut of oefentherapeut.
  2. Overleg met leidinggevende of praktijkeigenaar.
  3. Advies over patiëntrechten en klachtwegen
  4. De klachtenregeling van de beroepsorganisaties: NCA (chiropractie) of KNGF (fysiotherapie)

1. Overleg met u behandelende chiropractor, fysiotherapeut of oefentherapeut

De eerste aanpak is het gesprek starten met uw behandelende zorgverlener. Het is altijd de hoogste prioriteit om hier samen goed uit te komen. Er zal tijd beschikbaar gesteld worden om uw klacht kenbaar te maken. Begrijpelijk kan een gesprek confronterend zijn, neem anders uw partner, familielid of iemand anders mee die u vertrouwt.

2. Overleg met leidinggevende of praktijkeigenaar

Indien u er niet uit komt met uw behandelende zorgverlener kan de leidinggevende en/of praktijkeigenaar uw klacht in behandeling nemen en hierover in gesprek gaan. Hierin wordt er te allen tijde gekeken naar een oplossing.

3. Advies over patiëntrechten en klachtwegen

Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg. Als u het moeilijk vindt uw chiropractor, fysiotherapeut of oefentherapeut rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Zij adviseren patiënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen. Voor meer informatie en de regionale adviespunten kijk op www.zorgbelang-nederland.nl

4. De klachtenregeling van de beroepsorganisaties; NCA (chiropractie) of KNGF (fysiotherapie)

Indien onverhoopt de klachtenregeling niet naar wens verloopt kunt u uw klachten indienen bij de beroepsvereniging. Onze chiropractoren en fysiotherapeuten zijn aangesloten bij elk een andere beroepsvereniging. De klachtenregeling van de beroepsorganisaties: NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie) of KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

4B. Uw behandelaar is een chiropractor

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw hulpvraag binnen de praktijk MoveWell, dan kan de Nederlandse Chiropractoren Associatie hierin bemiddelen. Eerst zal de NCA met u en de chiropractor proberen een oplossing te vinden. Er wordt een onafhankelijke NCA functionaris aangesteld. Vanzelfsprekend zijn beide partijen bereid aan een bemiddeling mee te werken. Indien de bemiddeling geslaagd is, komt het niet tot een klacht. De klachtenfunctionaris werkt volgens het beroepsprofiel van de VKIG. De klachtenfunctionaris kan aanbevelingen doen om de zorg te verbeteren. Meer informatie over de klachtenfunctionaris kunt u hier lezen: https://www.nca.nl/s/Klachtenfunctionaris.pdf

Indien de bemiddeling niet naar wenst verloopt dan kan er sprake zijn van een geschil. Via de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) is er een geschillenregeling beschikbaar. Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) zijn alle SCN geregistreerde chiropractoren (met andere zorgdisciplines in het complementaire beweegzorg register (CBZR), aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze commissie heeft andere bevoegdheden, doet een bindende uitspraak en kan schadeclaims in behandeling nemen en toekennen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris van de NCA. Kijk op www.zorggeschil.nl of stuur een e-mail aan info@zorggeschil.nl.

 

Kijk hier voor informatie over het indienen van een klacht: https://www.nca.nl/s/KLACHTENREGELING.pdf

4c Uw behandelaar is een fysiotherapeut

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw hulpvraag binnen de praktijk MoveWell, dan kan de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) hierin bemiddelen. Voor het indien van een klacht kijk op: https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/ de KNGF brengt u vervolgens in contact met een klachtenfunctionaris.

 

Indien de bemiddeling en uitkomst van de door de KNGF aangedragen klachtenfunctionaris niet naar wens verloopt dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Kijk voor meer informatie op: https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/geschillencommissie-fysiotherapie/

Welke specialisten werken bij Praktijk MoveWell?

Jarco Schol

Chiropractor

Desiree Griesel

Chiropractor

Sten Hofstad

Chiropractor

Kwalitatieve zorg in Hilversum

Benieuwd hoe een van onze specialisten u verder kan helpen? Neem dan contact op met ons. Het is onze missie om u goed te laten bewegen zonder klachten. Move well, feel better!

Wilt u een afspraak maken bij MoveWell Chiropractie Hilversum?